Disclaimer

voetbalnieuws.be apprecieert jouw reacties op artikels die verschijnen op deze site. Wie geregistreerd is op onze website kan reacties posten. De reacties verschijnen onderaan een artikel en bevatten de naam die je ingegegeven hebt bij je registratie en de tekst. De reacties krijgen geen inhoudelijke goedkeuring van voetbalnieuws.be, de meningen blijven voor rekening van de auteur. De redactie houdt zich het recht voor om reacties te verwijderen. Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van jouw eigen publicaties.
Bij voetbalnieuws.be staat de privacy van de bezoekers hoog in het vaandel. Op deze pagina vindt u een uitleg omtrent welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om de privacy van de bezoekers optimaal te beschermen in het kader van onze dienstverlening. Daarbij vormt de Wet bescherming persoonsgegevens het uitgangspunt.

1. Privacy Statement
1.1. Verwerking van gegevens
1.2. Verstrekking van gegevens aan derden
1.3. Beveiliging
1.4. Cookies
1.5. Wijzigen gegevens

2. Disclaimer
Als bezoeker van de website van voetbalnieuws.be aanvaardt u de volgende voorwaarden betreffende auteursrecht.
2.1. Aansprakelijkheid
2.2. Koppelingen
2.3. Toepasselijk recht
2.4. Auteursrecht

3. Tips
3.1. On topic
3.2. Caps lock

4. Algemene richtlijnen
4.1. Discriminatie
4.2. Schelden
4.3. Provoceren
4.4. Reclame
4.5. Flooding
4.6. Beschermde content

Privacy Statement
1.1. Verwerking van gegevens

Wij vragen en verzamelen informatie over uw systeem en/of informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u zich registreert als gebruiker van de site. Deze informatie kan onder andere uw naam of gebruikersnaam, uw e-mailadres, uw wachtwoord en eventuele andere informatie inhouden.

1.2. Verstrekking van gegevens aan derden
De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen voetbalnieuws.be en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

1.3. Beveiliging
voetbalnieuws.be heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonlijke gegevens die door of aan de bezoeker verstrekt zijn. Alle gegevens worden opgeslagen op een goed beveiligde server. De verbinding wordt, als dat nodig is, beveiligd opgezet. Voor u als bezoeker gelden dezelfde verplichtingen en verantwoordelijken: u bent verantwoordelijk voor het beheer van uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als u anderen hiervan met uw toestemming gebruik van laat maken.

1.4. Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op de harde schijf van uw Personal Computer wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren. Indien u prefereert dat voetbalnieuws.be geen cookies aanmaakt kunt u dat via uw webbrowser uitschakelen.

1.5. Wijzigen gegevens
U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens wijzigen via uw persoonlijke profiel en op verzoek te laten verwijderen. voetbalnieuws.be stuurt een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

2. Disclaimer
2.1. Aansprakelijkheid

Deze website van voetbalnieuws.be, waaronder de homepage en onderliggende pagina's, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en/of verstrekt. voetbalnieuws.be en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor ander schade veroorzakend gebruik van de website.

2.2. Koppelingen
Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan voetbalnieuws.be u aanvullende en/of extra informatie verstrekken. voetbalnieuws.be is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

2.3. Toepasselijk recht
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Op alle diensten en/of andere werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van voetbalnieuws.be van toepassing. Ieder door deze website verstrekt aanbod en iedere door, uit of via de website met voetbalnieuws.be voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene voorwaarden van voetbalnieuws.be. voetbalnieuws.be heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en privacy statement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd. In deze disclaimer wordt onder voetbalnieuws.be mede verstaan, voor zover van toepassing, de rechtspersonen ten behoeve waarvan deze website dient.

2.4. Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van voetbalnieuws.be of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright wetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voetbalnieuws.be.

3. Tips
3.1. On topic

Indien je een reactie geeft op een artikel, blijf dan 'on topic': schrijf een reactie over het onderwerp dat in het artikel aan bod kwam. Off topic reacties kunnen worden verwijderd en resulteren in een verbanning.

3.2. Caps lock
Hoofdletters (CAPS LOCK) moeten uitgeschakeld worden bij het schrijven van een reactie. Een volledige tekst in hoofdletters typen betekent op internet zoveel als LUIDKEELS ROEPEN. Deze reacties worden verwijderd en resulteren onherroepelijk in een verbanning.

4. Algemene richtlijnen
4.1. Discriminatie

Racistische of xenofobe daden, daden die ingegeven zijn door discriminatie of negationisme zijn bij wet verboden en strafbaar.

4.2. Schelden
Scheldpraat is niet toegestaan, noch het misbruik van de naam van iemand anders. Ook stalking, eerroof, laster en beledigingen zijn niet toegestaan.

4.3. Provoceren
Provocerende of uitdagende reacties, wat tot irritaties kan leiden bij andere bezoekers, zijn niet geoorloofd.

4.4. Reclame
Overmatig gebruik van smileys, het plaatsen van afbeeldingen en het maken van reclame is niet toegestaan.

4.5. Flooding
Reacties met flooding (zinloos dingen blijven typen) of grove beledigingen worden verwijderd.

4.6. Beschermde content
Auteursrechtelijk beschermde content kan verwijderd worden. Het plaatsen van dergelijke content kan leiden tot een waarschuwing of verbanning.

Indien je reacties tegenkomt die volgens jou niet door de beugel kunnen, kan je ons dat melden op klachten@voetbalnieuws.be.